Polityka prywatności


§ 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
(1) Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być związane z Państwem osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych osobowych (RODO) jest: 

Castle Tech GmbH, Mariendorfer Damm 1, 12099 Berlin, info@caronsale.de (patrz również dział "O Nas").

Do naszego pełnomocnika (pełnomocników) ds. ochrony danych osobowych można się zwrócić w następujący sposób:

PROLIANCE GmbH
Leopoldstr. 21
80802 Monachium
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de
(3) Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane podane przez Państwa na stronie
(Państwa adres e-mail, nazwisko i numer telefonu, jeśli dotyczy) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w związku z tym po zakończeniu przechowywania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne obowiązki przechowywania. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane są wykorzystywane aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

(4) Jeśli chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do zapewnienia Państwu uslug lub wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o poszczególnych procesach poniżej. Podamy również określone kryteria dotyczące okresu przechowywania.


§ 2 TWOJE PRAWA
(1) W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 • Prawo do informacji. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas w każdej chwili, na żądanie, informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, które dotyczą Państwa, zgodnie z art. 15 RODO. W tym celu można złożyć wniosek pocztą lub pocztą elektroniczną na podany powyżej adres.
 • Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą o niezwłoczną korektę wszelkich danych osobowych dotyczących Państwa, jeśli są one nieprawidłowe. W tym celu prosimy o kontakt z nami na powyższe adresy.
 • Prawo do odwołania. Mają Państwo prawo, na warunkach opisanych w art. 17 DSGVO, zażądać od nas usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Warunki te przewidują w szczególności prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób, a także w przypadkach nielegalnego przetwarzania, sprzeciwu lub istnienia obowiązku ich usunięcia na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z nami na powyższe adresy.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. Prawo to istnieje w szczególności w przypadku, gdy dokładność danych osobowych jest kwestionowana między użytkownikiem a nami, przez okres wymagany do sprawdzenia ich dokładności oraz w przypadku, gdy użytkownik żąda ograniczonego przetwarzania danych zamiast ich usunięcia w przypadku istniejącego prawa do ich usunięcia; także w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do celów, do których ich używamy, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, a także w przypadku, gdy pomyślne wykonanie roszczenia jest nadal kwestionowane między nami a użytkownikiem. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z nami na podane powyżej adresy kontaktowe.
 • Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zgodnie z art. 21 RODO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które nam udostępniliście w ustrukturyzowanym, wspólnym, maszynowo czytelnym formacie zgodnie z art. 20 RODO. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z nami na powyższe adresy.
 • Prawo do odwołania. Mają one również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego w przypadku skarg. Lista wszystkich europejskich organów ochrony danych znajduje się tutaj (w języku angielskim):
  http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA NASZEJ STRONIE
(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie zarejestruje się lub w inny sposób nie udostępni nam informacji na stronie, gromadzimy jedynie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. S. 1 lit. f RODO):
.
 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu/ kod statusu HTTP
 • Ilość przekazywanych danych w każdym przypadku
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są przechowywane wyłącznie ze względów technicznych i nigdy nie są przypisane do konkretnej osoby.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i przypisane do używanej przez Państwa przeglądarki, za pośrednictwem której strona, która ustawia cookie (w tym przypadku my) otrzymuje pewne informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

(3) Korzystanie z plików cookie:

a) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej:
.
 • Tymczasowe ciasteczka (patrz b)
 • Trwałe ciasteczka (patrz c)

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z Twojej przeglądarki do udostępnionej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

d) Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z Twoimi preferencjami i np. odmówić przyjęcia plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

e) Używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika przy kolejnych wizytach, jeśli ma on u nas konto. W przeciwnym razie przy każdej wizycie musiałbyś się ponownie zalogować.

f) Będące w użyciu pliki cookie Flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Używamy również obiektów pamięci masowej HTML5, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie Flash były przetwarzane, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome. Możesz uniemożliwić korzystanie z obiektów pamięci masowej HTML5 poprzez ustawienie przeglądarki w trybie prywatnym. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

g) Te pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika jako osoby. W każdym przypadku użycie plików cookie jest uzasadnione na podstawie naszego uzasadnionego interesu w działaniu, które odpowiada Państwa potrzebom, jak również na podstawie oceny statystycznej naszej strony internetowej oraz zakładając, że działania te nie przeważają nad Państwa uzasadnionym interesem w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.§ 4 ZASTOSOWANIE GOOGLE ANALYTICS
(1) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

(3) Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". W związku z tym adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć odniesienia osobiste. Jeśli dane zebrane na temat użytkownika zawierają odniesienia osobiste, jest ono natychmiast wykluczone, a zatem dane osobowe są natychmiast usuwane.

(5) Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google zastosował Osłonę Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov.

(6) Państwa dane będą przechowywane przez Google Analytics przez okres 14 miesięcy. Po tym okresie dane zostaną usunięte i będą przechowywane jedynie zagregowane statystyki.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

(7) Korzystanie z Google Analytics opiera się na naszym uzasadnionym interesie związanym z projektem, który odpowiada Państwa potrzebom, ocenie statystycznej, jak również efektywnej promocji naszej strony internetowej oraz na tym, że Państwa uzasadnione interesy nie przeważają nad art. 6 ust. 1 lit. f RODO.§ 5 KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY JAKO DEALER SAMOCHODOWY
(1) Do rejestracji stosujemy tzw. procedurę podwójnej rejestracji, tzn.  rejestracja jest kompletna dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie na link zawarty w e-mailu potwierdzającym wysłanym w tym celu do Państwa. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 24 godzin, Twoja rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych.

(2) Jeśli korzystają Państwo z naszego portalu, przechowujemy Państwa dane niezbędne do realizacji umowy, w tym szczegóły dotyczące sposobu płatności, aż do momentu ostatecznego usunięcia Państwa dostępu. Ponadto przechowujemy dobrowolnie podane przez Państwa dane na czas korzystania z portalu, chyba że wcześniej je Państwo usuną. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

(3) W przypadku korzystania z portalu, Państwa dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom portalu w celu wykonania umowy. Niezarejestrowani członkowie nie będą otrzymywać żadnych informacji o Tobie. Twój adres e-mail jest widoczny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, niezależnie od tego, czy go udostępniłeś. Natomiast cały profil z danymi, które opublikowałeś, jest widoczny dla dealera samochodowego, któremu zaoferowałeś najwyższą cenę na aukcji.

(4) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, połączenie jest szyfrowane przy użyciu technologii TLS.

§ 6 UWZGLĘDNIENIE FILMÓW Z YOUTUBE
(1) Do naszej oferty online włączyliśmy filmy wideo z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są osadzone w "trybie rozszerzonej ochrony danych", tzn. że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko w przypadku odtwarzania filmów, dane wymienione w ust. 2 zostaną przeniesione. Nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych. Dzięki temu możemy wyświetlać odpowiednie filmy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i tym samym uczynić ją wygodniejszą w użyciu.

(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, które zostały wywołane na odpowiedniej podstronie naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszego oświadczenia. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, przez które jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Zbiór przez YouTube opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na wypełnienie Państwa stosunku umownego z YouTube (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub z powodu uzasadnionego interesu YouTube (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w ich dokumentach dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat swoich praw i możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć na stronie
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google przetwarza dane osobowe również w USA i przekazał je do Osłony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 7 INTEGRACJA MAP GOOGLE

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z usług Google Maps. Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na naszej stronie internetowej i wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o wywołaniu odpowiedniej podstrony na naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszego oświadczenia. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Pobieranie przez Google opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na wykonaniu jego stosunku umownego z Google (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na uzasadnionym interesie Google (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google można znaleźć w jego dokumentach dotyczących ochrony danych. Dalsze informacje na temat praw i możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć na stronie:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA i przesłał je do Tarczy Ochrony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.§ 8 KORZYSTANIE Z KONWERSJI GOOGLE ADWORDS

(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein kann, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbekosten zu erreichen.

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.

(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetex-plorer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(6) Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA finden Sie hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und
https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Sie können der Verwendung Ihrer pseudonymen Daten durch Installation eines Browser Add-ons jederzeit widersprechen. Dieses können Sie hier runterladen: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de.§ 9 ZAUTOMATYZOWANE INDYWIDUALNE DECYZJE LUB ŚRODKI DOTYCZĄCE PROFILU

Nie używamy automatycznego przetwarzania do podejmowania decyzji ani profilowania
.§ 10 PRZEGLĄDANIE DANYCH

Zasadniczo Państwa dane osobowe będą przekazywane bez Państwa wyraźnej uprzedniej zgody tylko w następujących przypadkach:
W przypadku konieczności wyjaśnienia kwestii nielegalnego korzystania z naszych usług lub w celu wniesienia oskarżenia , dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania oraz, w stosownych przypadkach, poszkodowanym osobom trzecim. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy istnieją konkretne oznaki zachowań niezgodnych z prawem lub stanowiących nadużycie. Przekazanie może mieć miejsce również wtedy, gdy służy ono egzekwowaniu warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do udzielania informacji niektórym organom publicznym na ich żądanie. Są to organy ścigania, organy zajmujące się ściganiem przestępstw administracyjnych, za które nałożono grzywny, oraz organy podatkowe.
Ujawnienie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zwalczaniu nadużyć, ściganiu przestępstw i zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń oraz na tym, że Państwa prawa i interesy w zakresie ochrony Państwa danych osobowych nie przeważają nad art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z powodu zobowiązania prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto korzystamy z usług Amazon Web Services (hosting) i Heroku, a także z usług AirCall i zewnętrznych call center jako kontraktowych przetwórców danych.§ 11 OKRES PRZECHOWYWANIA

Usuniemy lub uczynimy anonimowymi Państwa dane osobowe, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały one zebrane lub wykorzystane zgodnie z poprzednimi akapitami. Z reguły przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres użytkowania lub stosunku umownego za pośrednictwem strony internetowej plus okres 14 dni, podczas których przechowujemy kopie zapasowe po usunięciu, chyba, że dane te są wymagane przez dłuższy czas ze względów prawnych lub z powodu postępowania karnego lub w celu zabezpieczenia, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych. Jeżeli dane muszą być zatrzymane z powodów prawnych, zostaną one zablokowane. Dane te nie są już wtedy dostępne do dalszego wykorzystania.§ 12 WNIOSKI

Zebrane dane: Gromadzimy i przetwarzamy podane przez Państwa dane, takie jak dane kontaktowe, imię i nazwisko oraz dokumenty aplikacyjne, jeżeli składają Państwo do nas wniosek za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wszystkie dane, które nam Państwo przesyłają, są przesyłane w formie zaszyfrowanej między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

Cele przetwarzania danych: Przetwarzanie danych ma na celu przekazanie nam Państwa wniosku i tym samym zapewnienie procedury aplikacyjnej. W wyjątkowych przypadkach dane te zostaną wykorzystane do obrony przed roszczeniami prawnymi z Państwa strony.

Podstawa prawna: Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia działań przedumownych i umownych w odpowiedzi na Państwa wniosek (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, w stosownych przypadkach, w celu obrony przed roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czastrwania przechowywania: Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są nam one potrzebne do konkretnego celu przetwarzania, do celów gwarancyjnych lub do przestrzegania ustawowych okresów przechowywania.

Spedycja na rzecz osób trzecich: patrz § 10